Mierzenie poziomu zakwaszenia

Poziom zakwaszenia organizmu najlepiej jest zmierzyć poprzez oznaczenie odczynu pH krwi lub moczu. Metodą będącą najbardziej wiarygodnym sposobem pozwalającym na oznaczenie odczynu pH krwi jest badanie gazometryczne. Materiałem do badania jest krew, może to być krew włośniczkowa (czyli pobrana poprzez nakłucie opuszki palca lub płatka ucha) lub tętnicza (najczęściej pobierana z tętnicy promieniowej lub udowej). Zaleca się aby do gazometrii pobierać krew tętniczą, gdyż wyniki z niej uzyskane w sposób najbardziej precyzyjny i wiarygodny odzwierciedlają rzeczywistą ilość kwasów i zasad w organizmie. Stopień zakwaszenia moczu można oznaczyć albo w laboratorium, gdzie oceniana jest zawartość jonów wodorowych w próbce moczu pobranej od chorego (im ich więcej tym zakwaszenie większe) albo przy użyciu papierków lakmusowych. Papierki te mają zdolność do zmiany zabarwienia w zależności od pH substancji, z którą się kontaktują. Badanie przy pomocy papierków lakmusowych, w przeciwieństwie do badań przedstawionych wyżej, pozwala tylko na przybliżoną ocenę stopnia zakwaszenia naszego organizmu, nie dając nam dokładnych wartości.